Jak to u nás probíhá a jaká jsou pravidla?

Jak to u nás probíhá a jaká jsou pravidla?

Kolik sezení je třeba absolvovat, aby se dalo něčeho dosáhnout?

To je velice individuální. Vždy záleží na závažnosti tématu, motivaci a rozpoložení klienta. Účinná terapie nebývá jednorázová, ale k dosažení výsledků je velmi důležitá dlouhodobější spolupráce.

Doba mezi sezeními je určená k tomu, aby měl klient možnost zpracovat, co mu sezení přineslo, nashromáždil další zkušenosti,  informace, případně si vyzkoušel techniky a přístupy, ke kterým se dopracoval.

 

Kolik sezení je třeba absolvovat, aby se dalo něčeho dosáhnout?

Co když se nemohu dostavit na sezení z důvodu dlouhodobé nemoci?

Je možné využít online sezení, případně se domluvíme na individuálním postupu.  

Co když se nemohu dostavit na sezení z důvodu dlouhodobé nemoci?

Co když si nevyberu všechna sezení?

Nevyužitá sezení po uplynutí doby čerpání propadají

Co když si nevyberu všechna sezení?

Jak probíhá platba?

Platba probíhá na konci sezení v hotovosti, prostřednictvím QR kódu, případně převodem na účet.

Jak probíhá platba?

Chcete se na cokoliv zeptat?
Rádi Vám poradíme.

Jak to u nás probíhá?

První sezení

Obsahem úvodního sezení je mapování problematiky, se kterou klient přichází. Ujasnění toho, na čem a jak by chtěl pracovat. Kam by se chtěl posunout. Tomu říkáme kontrakt.

V rámci mapování případu zjišťujeme možnosti klienta s ohledem na jeho téma. Zjišťujeme jeho silné a slabé stránky, příležitosti, které se dají využít při společné práci.

Ujasníme si i případná rizika, pokud nějaká existují.  Takovouto analýzu však neprovádíme v diagnostickém smyslu, že bychom vám sdělili, jaký máte problém a co s ním. Tu provede sám klient v rámci nadhledu na jeho situaci, ke které mu pomůžeme dojít.

Terapie není autoservis

Terapie nefunguje jako autoservis, kde odevzdáte vozidlo a oni Vám jej za nějaký čas vrátí opravené. Motivace klienta pro řešení jeho tématu je zásadním předpokladem pro úspěšnou terapii, a tedy i pro vzájemnou spolupráci s terapeutem.

Pokud by klient nebyl dostatečně motivovaný, byla by to pro něj jen ztráta času a peněz. V rámci párové terapie je pak analogicky zapotřebí, aby byli pro vzájemnou spolupráci motivovaní oba partneři. Neochota spolupráce jednoho z partnerů je pak překážkou pro spolupráci s terapeuty.

Délka sezení

Délka standardního sezení je 50 minut.
U párového poradenství je to 60 minut.

V rámci této doby s vámi terapeut pracuje na tom, čemu se chcete věnovat. Nikdo vás nebude nutit do témat a činností, které byste sami nechtěli. Terapie probíhá o vás a pro vás. To znamená, že s vámi dokážeme pracovat na vašem prožívání, myšlení, jednání, pozitivní změně chování a přístupu směrem k vám.

Není tedy možné „napravovat“ třetí osoby prostřednictvím vaší terapie.

Frekvence terapeutických sezení

Jak často chodit na terapii?
Frekvence návštěv je zcela individuální.
Odvíjí se od klientovy potřeby a závažnosti jeho tématu. Je to obdobné jako u fyzického cvičení. Když trénujete pravidelně a poctivě dosáhnete lepšího výsledku, než když si zacvičíte jen občas. 

Délka trvání terapie

Jak dlouho chodit na terapii?
I to je individuální. Zpravidla to bývá tak, že se intervaly mezi jednotlivými sezeními prodlužují s klientovým posunem. Součástí úvodního kontraktu je i určitá představa o cíli, kterého chce klient dosáhnout. Pokud tedy klient dosáhne svého cíle, vyčerpá téma, případně nebude mít další motivaci pro spolupráci je vhodné terapii ukončit.

Jedná se o zcela přirozený proces. Navrhnout ukončení spolupráce může jak klient, tak i terapeut.