Mgr. Ing. Ondřej Rudinský

poradentství, terapie, koučink

Rád dělám věci pořádně, proto při terapii nevytvářím pouhé rychlé záplaty. Mým cílem je zvyšování kompetence klienta takovým způsobem, aby byl v budoucnu schopen sám zvládat vše, co mu život přinese, bez další závislosti na terapiích. 

 

Při práci s klientem kladu důraz na jeho individualitu. Klient se na mě může obrátit s jakýmkoliv problémem/tématem. Nejsem tu od toho, abych někoho soudil, ale pomohu Vám se sebepoznáním, protože největším odborníkem na Vás jste Vy sami!  Snažím se pochopit klienta takového, jaký skutečně je, jak se vnímá a cítí. Bez příkras toho, jaký si myslí, že by měl být.

 

VOLNÉ TERMÍNY ONDŘEJ

 

 

S čím se na mě můžete obrátit?
Se vším…

Mám zkušenosti s různými tématy a širokou škálou klientů. Rád vás vyslechnu, podpořím, podržím, případně i něco naučím. 

Kromě poradenství a terapie, se řadu let zabývám také koučinkem a lektorskou činností. Baví mě profesní i osobnostní koučink. V rámci lektorské činnosti se zaměřuji především na akreditované vzdělávání odborných pracovníků v pomáhajících profesích.

Můj příběh

Cesta k tomu, čím jsem dnes nebyla jednoduchá ani přímočará. Prostě životní cesta. Za to, čím jsem dnes vděčím náhodě, vlastní píli, ale i přehodnocení vlastních hodnot a cílů.

 

Nebylo to tak, že bych si po maturitě řekl a teď chci být psychoterapeut, ale pomalu jsem k tomu začal směřovat díky dalšímu vzdělávání, a především své praxi v oboru pomáhající profese.

 

Svou profesní dráhu jsem začal ještě při studiu na vysoké škole, jako sociální pracovník v azylovém domě. Bez relevantních pracovních zkušeností jsem se tak ocitl mezi lidmi, kteří za sebou měli těžká životní traumata, zdravotní problémy, handicapy, psychické problémy, ale i dluhy a kriminální minulost. Právě tehdy jsem si uvědomil, že odborná příprava je velice důležitá, ale nic vás nepřipraví na své povolání lépe než samotná praxe.

Můj příběh

Od té doby uplynulo již mnoho let, během kterých jsem se dále vzdělával a pracoval s klienty z různých cílových skupin od středoškolských studentů, až po devadesátileté seniory. Během své praxe jsem však cítil, že mi něco chybí, a tak jsem se rozhodl pro absolvování pětiletého psychoterapeutického výcviku v daseinsanalytickém směru.
V té době jsem se seznámil s  kolegyní a nyní manželkou Lucií a začal jsem se psychoterapii věnovat naplno
Terapii a poradenství poskytuji klientům od 18-ti let.

Můj příběh