Zpracování osobních údajů

GDPR -  Zpracování osobních údajů

Zákon č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) nařizuje legislativní způsob, rozsah a formu jak nakládat s osobními údaji klientů.

 

RR Terapie s.r.o., IČO: 17787424, sídlem Vodičkova 791/41, Praha 1, 110 00

 

Při vzájemné spolupráci a komunikaci zpracováváme pouze tyto osobní údaje: jméno, příjmení, email a telefonní číslo, (případně vaše fakturační údaje), u právnických osob pak navíc IČO a adresu, a to pouze za účelem vyřízení dotazu, realizace a nabídky poptávaných služeb, či prodeje produktu.

 

Tyto údaje potřebujeme především z důvodu korespondence, evidence a potvrzování domluvené spolupráce, domlouvání termínů, fakturace, vyřizování otázek či poskytování dalších informací.

 

Tyto údaje nejsou zpřístupněny žádným třetím osobám, jsou určeny pouze pro zpracování naší spolupráce. Klienti mají právo přístupu k těmto osobním údajům a na opravu těchto údajů, jakož i další práva, stanovená v §21 zákona č.101/2000 Sb.

 

Veškeré poznámky, které vzniknou během terepeuticko-poradenských sezení mají anonymizovanou podobu (klienti podle nich nejsou identifikovatelní, neobsahují výše uvedené osobní údaje a nejsou dále nijak zpracovávány). Nejsou proto osobním údajem dle zákona 101/2000 Sb. a nevztahují se na ně opatření dle výše zmiňovaných zákonů. Tyto poznámky slouží pro přípravu na setkání a kvalitní vedení poradenství/kurzů. Nejsou nikdy dostupné třetím osobám.

 

Neposkytujeme služby z oblasti psychiatrie a klinické psychologie, a proto nevedeme zdravotnickou dokumentaci podle příslušných zákonů.

 

Případné upřesňující dotazy ohledně GDPR zodpovíme přes mail info@rrterapie.cz